توضیحات تور


4شب پاریس - 4 شب بارسلون
4 شب اقامت در هتلهای 4 ستاره در پاریس همراه با صبحانه - گشت شهری پاریس - 4 شب اقامت در هتلهای 4 ستاره در بارسلون - گشت شهری بارسلون - راهنمای فارسی زبان - ویزا - سیم کارت