توضیحات تور


دبی
اقامت ، صبحانه ، ویزا ، ترانسفر فرودگاهی

توجه
در صورت عدم صدور ویزا یا تاخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی به هر دلیل شرکت مسئول نمی باشد و کلیه جریمه های مربوط به پرواز ، هتل و ویزا طبق مقررات اخذ میگردد .