توضیحات تور


پوکت
رفت و برگشت از پوکت - 6 شب اقامت با صبحانه - راهنمای محلی - گشت شهری