توضیحات تور


پاریس- زوریخ
4 شب اقامت در هتلهای 4 ستاره در پاریس با صبحانه - 4 شب اقامت در هتلهای 4 ستاره در زوریخ با صبحانه - گشت شهری - راهنمای فارسی زبان - ویزا