توضیحات تور


استانبول
پرواز با هواپیمایی ترکیش از شیراز- صبحانه، گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی امکان هرگونه تغییر تعداد شب ها ، با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد . تخت نفر سوم در اتاق های 3 تخته(دوتخته تخت اضافه) ، تخت سفری(تخت تاشو) می باشدو ساعت تحویل اتاق از ساعت 14:00 به بعد و ساعت تخلیه اتاق ها 12:00 می باشد.  هیچگونه گارانتی در مورد موجود بودن اتاق در هتلهای فوق در زمان ثبت نام وجود ندارد  نوع اتاق در هتل های فوق بر پایه اتاق های استاندارد در نظر گرفته شده ، ارتقاء اتاق ها به نوع بالاتر با هماهنگی قبلی با افزایش هزینه امکان پذیر می باشد ترانسفر فرودگاهی بصورت گروهی انجام خواهد گردید .ترانسفر فرودگاهی بصورت اختصاصی با هماهنگی قبلی با افزایش هزینه امکان پذیر می باشد.