گشت های تور


5 شب اقامت در شهر هاوانا در قلب شهر 4 شب اقامت در منطقه ساحلی وارادرو بصورت (( صبحانه – نهار – شام)) 3شب اقامت در شهر استانبول هتل 4 ستاره

5 روز گشت کامل ومهیج همراه با 8 وعده ناهار و 8وعده شام

راهنمای فارسی زبان گروه را از شیراز همراهی می کند