گشت های تور


6 روز گشت شامل شهر بوداپست

روز اول :میدان قهرمانان –نمای بیرونی پارلمانو – کلیسای استفان –کلیسای مانیاژ و کاخ سلطنتی بودا

روز دوم : مزرعه سوارکاری لازار – گشت شهری رم بازدید از کوچکترین کشور دنیا واتیکان – موزه بی نظیر واتیکان و نیا یشگاه سیستین با سقفی که مزین به شاهکارهای نقاشی میکلانژ هنرمند ایتالیایی و کلیسای زیبای سنت پتر - ویرانه های با شکوه کلوسیوم محل مبرد گلادیاتورها – بازدید از میدان ناوونا – پانتئون –

گشت تمام روز فلورانس

گشت تمام شهر بارسلون همراه با بازدید از کلیسای زیبا و اسرار آمیز ساگاردا فامیلیا و پارک گوئل یکی از شاهکارهای معمار معروف گائودی

بازدید از ورزشگاه نیوکمپ

تپه مونجویی (( نمای فوق العاده شهر بارسلون ))