گشت های تور


4 شب اقامت در شهر ژنو و پاریس در هتل 4 ستاره و بارسلون در هتل 5 ستاره با صبحانه –راهنمای فارسی زبان از شیراز

6 روز گشت شامل شهر ژنو -لوزان – گشت شهری پاریس بازدید از برج ایفل – موزه لوور– و تور کشتی رود سن

بازدید از بزرگترین کاخ سلطنتی جهان کاخ ورسای

گشت تمام شهر بارسلون همراه با بازدید از کلیسای زیبا و اسرار آمیز ساگاردا فامیلیا

بازدید از ورزشگاه نیوکمپ

تپه مونجویی (( نمای فوق العاده شهر بارسلون )) و پارک گوئل یکی از شاهکارهای معمار معروف گائودی