گشت های تور


4 شب اقامت در تورنتو در قلب شهر

6 شب اقامت در منطقه ساحلی کنکون بصورت (( صبحانه – نهار – شام))

2شب اقامت در شهر نیاگارا

| بليت های داخلی رفت و برگشت هواپيما

ترانسفرهاي فرودگاهي خارج از کشور

اقامت در بهترين هتل هاي منتخب با صبحانه بوفه گرم

بازديدهاي از پيش تعيين شده طبق برنامه سفر

وروديه محل هاي مورد بازديد گروهي

همراهي تورلیدر طراز اول فارسي زبان از ابتدا تا انتهاي سفر

راهنمای فارسی زبان گروه را از شیراز همراهی می کند