یک شهر که به عنوان مرکز اجتماعی و اقتصادی یک کشور معروف است، در منطقه‌ای جغرافیایی قرار دارد که اطراف آن توسط رشته کوه‌های البرز احاطه شده است. ارتفاع شهر از ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ متر از سطح دریا متغیر است. مناطق شمالی از شهر به طبیعت کوهستانی و مناطق جنوبی به مناظر کویری تغییر می‌یابد، این تفاوت‌ها در آب‌وهوای این مناطق نیز مشهود است؛ مناطق شمالی دارای آب و هوای سرد و خشک و مناطق جنوبی دارای آب و هوای گرم و خشک هستند.

تهران

این منطقه به سه بخش مختلف تقسیم می‌شود که هر کدام دارای نام‌ها و شهرهای مختلفی هستند. همچنین، مناطق روستایی و دهستان‌های این منطقه نیز به تنوع مساحت و جغرافیا اشاره می‌کنند.

تهران

یک معبر مشهور در این منطقه کنار یک بنا با شکوه قرار دارد که تداعی‌کننده‌ای از اتحاد معماری سنتی و مدرن است. با توجه به جمعیت پرجمعیت این منطقه، از مهم‌ترین مراکز شهرنشینی در کشور و به واسطه مساحت بزرگ، در رده‌ی شهرهای بزرگ جهان قرار دارد.

تهران-برج آزادی

با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و اقتصادی، این منطقه به عنوان قلب فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور معرفی می‌شود. از دیگر جذابیت‌های طبیعی و تاریخی، بیابان‌ها و مناظر منحصربه‌فرد در این منطقه است. تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی نیز به همراه زبان‌های مختلف در این منطقه قابل مشاهده است.